CÔNG HIẾU – IELTS 5.5

#IELTS

THẢO VY – IELTS 5.5

#IELTS

NGỌC TRƯỜNG – IELTS 5.0

#IELTS

Hà Giang – FCE B2

#FCE QUỐC TẾ

Quang Huy – FCE B2

#FCE QUỐC TẾ

Lưu Bảo – FCE B2

#FCE QUỐC TẾ

NGUYỄN TRỊNH DIỄM QUỲNH – IELTS 6.0

#IELTS

ĐINH GIA KHÁNH – IELTS 6.0

#IELTS

Vũ Thị Ngọc Nhi – IELTS 7.0

#IELTS

LÊ VŨ MINH HOÀNG – IELTS 6.5

#IELTS

NGUYỄN LÊ CHÂU YÊN – IELTS 6.5

#IELTS

NGUYỄN THỊ TRỌNG – TOEIC 640

#TOEIC

NGÔ THỊ HOÀI TRÂM IELTS 6.0

#IELTS

TRẦN THỊ HOÀNG MẾN – IELTS 7.0

#IELTS

NGUYỄN THỊ NHƯ LY – TOEIC 720

#TOEIC

PHẠM THANH THƯƠNG – TOEIC 630

#TOEIC

LÊ VŨ MINH QUÂN – IELTS 6.5

#IELTS

KIM KHÔI – IELTS 6.0

#IELTS

0235 3808088