Thạc sỹ Christiaan Johannes Hattingh

 Thạc sỹ: Christiaan Johannes Hattingh

   Giáo viên AMA Quảng Nam

   Sinh nhật: 08/11/1951

   Trình độ: Thạc sỹ

   Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm tại Việt Nam

 

 

 

 

Học viên Việt Nam gọi Christiaan Johannes Hattingh bằng nhiều cái tên thân thiện, như Mr. Tian. Đó là kết quả sau nhiều năm cống hiến và quảng bá việc học tập và rèn luyện tiếng Anh tại Việt Nam thông qua các chương trình trò chơi truyền hình mà Christiaan Johannes Hattingh từng xuất hiện

Christiaan Johannes Hattingh xuất thân trong một gia đình gia giáo. Ông là một người rất yêu trẻ và động vật, ông còn viết sách về những loài chim… Onng nổi tiếng với óc hài hước, niềm đam mê giáo dục và sự cam kết phát triển chất lượng giáo dục cho học viên Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

0235 3808088