fbpx

Thạc sỹ Jason Diener

        Thạc sỹ: Jason Diener

         Sinh nhật: 19/03/1989

         Quốc tịch: Canada

         Trình độ: Đại học

   Kinh nghiệm: 2 Năm giảng dạy tại AMA

0235 3808088