fbpx

Thông tin về thầy Danny tại AMA Quảng Nam

Họ tên: Daniel Datrick Kotarba
Năm sinh: 02/04/1974
Trình độ: Đại học
Quốc tịch: Mỹ
Kinh nghiệm: 3 năm giảng dạy tại AMA

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AMA – Chi nhánh Quảng Nam
12 Hồ Xuân Hương, P An Xuân, TP. Tam Kỳ
www.amaquangnam.edu.vn
0235.380.80.88

0235 3808088