fbpx

Đội ngũ giáo viên luyện thi IELTS

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Phước Trà
Sinh nhật: 10 – 07
Tốt nghiệp trường ĐH Sư Phạm Huế
Trình độ: Thạc sĩ tiếng AnhKINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Năm 1980 – 2001: Giáo viên tiếng Anh tại Trường THPT Trần Cao Vân
Năm 2001 – 2006: Giảng viên tiếng Anh – Phó trưởng khoa Tin học – Ngoại ngữ trường Đại học Quảng Nam
Năm 2007 – năm 2011: Trưởng khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Quảng Nam

THÀNH TỰU/ DỰ ÁN
– Luận văn thạc sĩ: An Investigation into the Thematic Structure in English and Vietnamese from Syntactic and Pragmatic Points of View
Ngày và nơi bảo vệ: 14-15/12/2003 tại Đại học Ngoại Đà Nẵng
Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Văn Hòa
– Giáo trình dành cho bậc đại học
Giáo trình Văn chương Anh – Mỹ
Lý thuyết tiếng: Morphology, Syntax
Thực hành tiếng: Speaking I, II, III, IV
Writing: I, II, III, IV, V, VI
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN NAY
Phòng AL Exams – Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AMA Quảng Nam

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày tháng năm sinh: 14 – 07
Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng chuyên ngành cử nhân tiếng AnhKINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:
Năm 2014 – 2015: Giáo viên tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ ABC Đà Nẵng
Năm 2015 – 2016: Giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh Ngữ APOLLO Đà Nẵng
Năm 2016 – nay: Giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AMA Quảng Nam


THÀNH TỰU/ DỰ ÁN
Tốt nghiệp loại Khá ĐH ngoại ngữ Đà Nẵng
Bằng giỏi nghiệp vụ sư phạm – ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Bằng IELTS 7.0
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN TẠI:
Phòng AL Exams – Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AMA Quảng Nam

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Ánh
Sinh nhật: 01-01
Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Trình độ: Cử nhân ngôn ngữ Anh


KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:
Năm: 2017 – 2018: Biên – Phiên dịch viên tại Công ty Chỉ may Công nghiệp Rio Quảng Nam
Năm 2019: Giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AMA Quảng Nam

THÀNH TỰU/ DỰ ÁN:
Tốt nghiệp loại Khá, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Bằng IELTS: 7.0 (tháng 4 – 2019)

0235 3808088